Need Help ?
Call: +977- 091521143

माध्यमिक तह स्थायी अध्यापन अनुमति पत्र पुनर्योग नतिजा

प्रकाशित मिती:  २०७३।०४।२१

शिक्षक सेवा आयोगको वि. नं. २९/०७२/०७३ माध्यमिक तहको स्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको मिति २०७३।०३।०७ मा प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझी पुनर्योगका लागि निवेदन दिएका परीक्षार्थीहरुको पुनर्योग नतिजा ।