Need Help ?
Call: +977- 091521143

नागरिक बडापत्र

यस जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीबाट नागरिकहरुलाई  दैनिक रुपमा प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू । 

नागरिक बडापत्र डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस