Need Help ?
Call: +977- 091521143

शिक्षक सेवा आयोग माध्यमिक तह स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको आवेदनमा आवेदन संकलन केन्द्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीमा परेका विषयगत (खुला तथा समावेसी समुह सहित) आवेदक संख्या

प्रकाशित मिती:  

शिक्षक सेवा आयोग माध्यमिक तह स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको आवेदनमा आवेदन संकलन केन्द्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीमा परेका विषयगत (खुला तथा समावेसी समुह सहित) आवेदक संख्या यहाँ राखिएको छ ।