Need Help ?
Call: +977- 091521143

समाचार बिस्तारमा

२०७३।०२।०९ मा निम्न माध्यमिक तह स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको लागि खोलिएको विज्ञापनमा कैलाली परीक्षा केन्द्र राखेर परेका दरखास्त संख्या ।

शिक्षक सेवा आयोगद्बारा यहि मिति २०७३।०२।०९ गते प्रकाशित निम्न माध्यमिक तह स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको लिखित परीक्षा आवेदन अन्तरगत यस कैलाली जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता भएका विषयगत परीक्षार्थी संख्या विवरण यहाँ राखिएको छ ।