Need Help ?
Call: +977- 091521143

समाचार बिस्तारमा

SEE परीक्षा २०७४ नियमित तर्फ सम्मिलित विद्यालय र परीक्षा कर्न्द्र विवरण

यस वर्ष २०७४ मा कैलाली जिल्लाबाट SEE नियमित परीक्षामा सहभागी विद्यालय र परीक्षा केन्द्र विवरण यहाँ राखिएको छ ।