Need Help ?
Call: +977- 091521143

समाचार बिस्तारमा

निम्न माध्यमिक तह स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको लागि कैलाली जिल्लामा तोकिएका परीक्षा केन्द्रहरु ।।

यस कैलाली जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राखिएको दरखास्त संकलन केन्द्रमा परेका आवेदनहरुमध्ये नेपाली विषय बाहेकका अन्य सबै विषयहरु (अंग्रेजी, सामाजिक, गणित, विज्ञान र गणित विज्ञान) को लिखित परीक्षाको लागि  परीक्षा केन्द्र कायम हुने गरी जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति (शिक्षक सेवा आयोग परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका अनुसार) ले शिक्षक सेवा आयोगमा सिफारिस गरेका परीक्षा केन्द्रहरु यहाँ राखिएको छ ।