Need Help ?
Call: +977- 091521143

समाचार बिस्तारमा

EMIS (Student ID) सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

यस जिल्लाभित्र सञ्चालित सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुको लागि EMIS (Student ID) भर्ने अन्तिम सूचना ।